Tirsdag 6. juli 2021 kl. 19.00
På Brekkekjærhaven Kulturkafè

AGENDA:

 • Konstituering av årsmøtet
 • Valg av møteleder og referent
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Fastsettelse av kontingent
 • Virksomhetsplan 2021-2022
 • Budsjett for kommende budsjettår
 • Innkomne forslag
 • Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
 • Valg av revisor
 • Valg av valgkomite

Med vennlig hilsen
Styret i Brekkestø Vel

2093 View

Leave a Comment