Tirsdag 5. juli 2022 kl. 19.00

På Brekkekjærhaven Kulturkafè,

Morgans vei 4

 

AGENDA:

 • Konstituering av årsmøtet
 • Valg av møteleder og referent
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Fastsettelse av kontingent
 • Fastsettelse av leie for båtplass
 • Virksomhetsplan 2022-2023
 • Budsjett for kommende budsjettår
 • Innkommende forslag – ingen.
 • Presentasjon av forprosjektet – Tollboden v/Olaf Trygve, Jo, Inger Lise og Aud
 • – Rom for spørsmål/kommentarer
 • – Mulighetsstudiet er lagt ut på vår hjemmeside
 • Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
 • Valg av revisor
 • Valg av valgkomite

Med vennlig hilsen

Styret i Brekkestø Vel

Vedlegg;

Innkalling – Årsmøte 5.juli 2022

https://brekkestovel.no/wp-content/uploads/2022/06/Innkalling-Arsmote-Brekkesto-vel-20222-1.pdf

Årsmelding 2021/22

https://brekkestovel.no/wp-content/uploads/2022/06/Arsmelding-Brekkesto-Vel-2021-2022.pdf

Virksomhetsplan 2023

https://brekkestovel.no/wp-content/uploads/2022/07/Virksomhetsplan-Brekkesto-Vel-2022-2023-red1.pdf

Årsregnskap 2021

https://brekkestovel.no/wp-content/uploads/2022/06/Arsregnskap-2021.pdfÅr

Budsjett 2023

https://brekkestovel.no/wp-content/uploads/2022/06/Budsjett-2023-til-arsmote-i-Brekkesto-Vel-2022.pdf

Årlig rapport til styret – Arbeidsgruppen – Tollboden – 2022

https://brekkestovel.no/wp-content/uploads/2022/06/Rapport-til-styret-2022-Tollbode-kombinert2.pdf

Mulighetsstudiet – Arbeidsgruppen – Presentasjon

https://brekkestovel.no/wp-content/uploads/2022/06/Tollbodprosjekt-ett-dok-var-22.pdf

 

 


Leave a Comment