Mandag 8. juli 2019 kl. 19.00
På Justøy Grendehus

AGENDA:

 • Konstituering av årsmøtet
 • Valg av møteleder og referent
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Fastsettelse av kontingent
 • Fastsettelse av leie for båtplass
 • Virksomhetsplan 2019-2020
 • Budsjett for kommende budsjettår
 • Innkomne forslag
 • Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
 • Valg av revisor
 • Valg av valgkomite

Med vennlig hilsen
Styret i Brekkestø Vel

1802 View

Leave a Comment