STYREMEDLEMMER BREKKESTØ VEL

Her er en oversikt over Brekkestø Vels styremedlemmer for 2014-2015.

Tore Gullaksen

Styreleder

Epost: tore.gullaksen@brekkesto.no
Tlf: 909 74 610

Tiril Gulbrandsen

Sekretær

Epost: Tirilgul@hotmail.no
Tlf: 909 51 211

Aud Landstad

Styremedlem

Epost: aud@landstad.no
Tlf: 908 41 119

Erica Fredriksen

Facebook + Hjemmeside

Epost: er_fred@hotmail.com
Tlf: 990 45 458

Paal Friis

Styremedlem

Epost: paal.friis@sshf.no
Tlf: 416 58 030

Margareth Seterøy

Styremedlem

Epost: margset@online.no
Tlf: 959 70 556

Anne-Ma Moe Christensen

Varamedlem

Epost: annemamc@gmail.com
Tlf: 952 35 463

Stian Tønnessen

Kasserer

Epost: stian.tonnessen@dnb.no
Tlf: 917 13 079

Kai Jacobsen

Varamedlem

Epost: kai_jacobsen@hotmail.com
Tlf: 944 95 137