STYREMEDLEMMER BREKKESTØ VEL

Her er en oversikt over Brekkestø Vels styremedlemmer for 2016-2017.

Tommy Håbestad

Styreleder

Facebook + Nettside..

Epost: tommyhaabestad@hotmail.com

Tlf: 993 26 108

Paal Friis

Sekretær

Epost: paal.friis@sshf.no
Tlf: 416 58 030

Aud Landstad

Styremedlem

Epost: aud@landstad.no
Tlf: 908 41 119

Rita Torvik

Kasserer

Epost: rita.torvik@sor.no
Tlf: 930 85 654

Bjør Gulbrandsen Holter

Styremedlem

Epost: bjorn.holter@grimstad.kommune.no
Tlf: 906 03 879

Margareth Seterøy

Styremedlem

Epost: margset@online.no
Tlf: 959 70 556

Inger Lise Syversen

Varamedlem

Epost: ils33@hotmail.com
Tlf: 993 53 608

Ullrik Ibsen Thorsrud
Varamedlem

Epost:
Tlf