STYREMEDLEMMER BREKKESTØ VEL

Her er en oversikt over Brekkestø Vels styremedlemmer for 2021-2022.

Tommy Håbestad

Styreleder

Epost: tommyhaabestad@hotmail.com

Tlf: 993 26 108

Siw-Agnethe Christiansen

Styremedlem

Epost: siw.christiansen@lyse.net

Tlf: 959 66 803

Inger Lise Syversen

Styremedlem

Epost: ils33@hotmail.com
Tlf: 993 53 608

Ulrik Ibsen Thorsrud

Kasserer

Epost: ullrik@gmail.com

Tlf: 958 61 779

Bjørn Gulbrandsen Holter

Styremedlem/Sekretær

Epost: bjorn.holter@grimstad.kommune.no
Tlf: 906 03 879

Grethe Stousland Andersen

Styremedlem

Epost:grethe.s.andersen@gmail.com 
Tlf: 959 00 572

Astri Bjercke

Varamedlem

Epost:abjercke@getmail.com
Tlf: 924 19 577

Cecilie Hansen
Varamedlem

Epost: cechansen72@gmail.com
Tlf: 995 29 177