STYREMEDLEMMER BREKKESTØ VEL

Her er en oversikt over Brekkestø Vels styremedlemmer for 2023-2024.

Svein Anders Heggem

Styreleder

Epost: sveinaheg@gmail.com

Epost: brekkestovel@gmail.com

Tlf: 412 41 826

Christer Salvesen

Styremedlem

Epost: christer.salvesen@yahoo.no

Tlf: 41609888

Inger Lise Syversen

Styremedlem

Epost: ils33@hotmail.com
Tlf: 993 53 608

Ulrik Ibsen Thorsrud

Kasserer

Epost: ullrik@gmail.com

Tlf: 958 61 779

Bjørn  Holter

Styremedlem

Epost: bjorn.holter@grimstad.kommune.no
Tlf: 906 03 879

Anne Martinsson

Styremedlem

Epost: anne.r.martinsson@gmail.com

Tlf; 944 99 570

Astri Bjercke

Sekretær

Varamedlem

Epost:abjercke@getmail.com
Tlf: 924 19 577