STYREMEDLEMMER BREKKESTØ VEL

Her er en oversikt over Brekkestø Vels styremedlemmer for 2021-2022.

Tommy Håbestad

Styreleder

Facebook + Nettside..

Epost: tommyhaabestad@hotmail.com

Tlf: 993 26 108

Siw-Agnethe Christiansen

Sekretær

Epost: siw.christiansen@lyse.net

Tlf: 959 66 803

Aud Landstad

Styremedlem

Epost: aud@landstad.no
Tlf: 908 41 119

Rita Torvik

Kasserer

Epost: rita.torvik@sor.no
Tlf: 930 85 654

Bjørn Gulbrandsen Holter

Styremedlem

Epost: bjorn.holter@grimstad.kommune.no
Tlf: 906 03 879

Grethe Stousland Andersen

Styremedlem

Epost:grethe.s.andersen@gmail.com 
Tlf: 959 00 572

Inger Lise Syversen

Varamedlem

Epost: ils33@hotmail.com
Tlf: 993 53 608

Ullrik Ibsen Thorsrud
Varamedlem

Epost:
Tlf