ÅRSMØTET/ ÅRSMELDINGER

Her ligger årsmeldinger tilgjengelig for nedlasting. Klikk på ønsket pdf, og velg så å lagre denne filen på ønsket sted på din datamaskin.

Årsmeldinger 2022

 PDF

Referat Årsmøte Brekkestø vel 2022

 PDF

Årsmelding - 2021/22

 PDF

Innkalling Årsmøte Brekkestø vel 2022

Årsmeldinger 2021

 PDF

Referat Årsmøte - 2021

 PDF

Årsmelding - 2020/21

 PDF

Innkalling Årsmøte Brekkestø vel 2021

Årsmeldinger 2020

 PDF

Innkalling Årsmøte Brekkestø vel 2020

 PDF

Årsmelding - 2020

 PDF

Referat Årsmøte - 2020

Tidligere årsmeldinger

 PDF

Innkalling Årsmøte Brekkestø vel 2019

 PDF

Årsmelding - 2019

 PDF

Referat Årsmøte - 2019

 PDF

Årsmelding 2018

 PDF

Innkalling - Årsmøte Brekkestø Vel 2018

 PDF

Referat årsmøte - 2018

 PDF

Innkalling Årsmøte 2017

 PDF

Årsmelding 2016-2017

 PDF

Referat Årsmøte - 2017

 PDF

Innkalling Årsmøte 2016

 PDF

Årsmelding 2015-2016

 PDF

2015 - 2016

 PDF

07/07/2015

 PDF

2014 - 2015

 PDF

2013 - 2014

 PDF

2012 - 2013

 PDF

2011 - 2012

 PDF

2010 - 2011

NEDLASTBARE ÅRSMELDINGER

Her ligger årsmeldinger tilgjengelig for nedlasting. Klikk på ønsket pdf, og velg så å lagre denne filen på ønsket sted på din datamaskin.

Årsmeldinger 2021