ÅRSMØTET/ ÅRSMELDINGER

Her ligger årsmeldinger tilgjengelig for nedlasting. Klikk på ønsket pdf, og velg så å lagre denne filen på ønsket sted på din datamaskin.

Årsmøte 2024

 PDF

Protokoll Årsmøte 2024

                                                                                                                

 PDF

Årsberetning Brekkestø vel 2024

                                                                                                                

 PDF

Saksliste Årsmøte Brekkestø vel 2024

                                                                                                                

 PDF

Oppsummering spørreundersøkelse 2024

                                                                                                                

 PDF

Innkommende forslag 2024

                                                                                                                

 PDF

Tollbodsaken årsrapport 2024

                                                                                                                

 PDF

Reetablering av driftsvei 2024

                                                                                                                

 PDF

Fra Erik Holmen om Tollbodsaken og Brekkestø vel

                                                                                                                

 PDF

Fullmaktsskjema

                                                                                                                

 PDF

Valgkomiteens innstilling til styret

                                                                                                                

 PDF

Virksomhetsplan 2024

                                                                                                                

 PDF

Årsregnskap Brekkestø vel 2024

                                                                                                                

Årsmeldinger 2023

 PDF

 Protokoll fra Årsmøte Brekkestø vel 2023

 PDF

 Årsmelding Brekkestø vel 2023

 PDF

Innkalling Årsmøte Brekkestø vel 2023 (med innkommende saker)

                                                                                                                

Årsmeldinger 2022

 PDF

Referat Årsmøte Brekkestø vel 2022

 PDF

Årsmelding - 2021/22

 PDF

Innkalling Årsmøte Brekkestø vel 2022

Årsmeldinger 2021

 PDF

Referat Årsmøte - 2021

 PDF

Årsmelding - 2020/21

 PDF

Innkalling Årsmøte Brekkestø vel 2021

Årsmeldinger 2020

 PDF

Innkalling Årsmøte Brekkestø vel 2020

 PDF

Årsmelding - 2020

 PDF

Referat Årsmøte - 2020

Tidligere årsmeldinger

 PDF

Innkalling Årsmøte Brekkestø vel 2019

 PDF

Årsmelding - 2019

 PDF

Referat Årsmøte - 2019

 PDF

Årsmelding 2018

 PDF

Innkalling - Årsmøte Brekkestø Vel 2018

 PDF

Referat årsmøte - 2018

 PDF

Innkalling Årsmøte 2017

 PDF

Årsmelding 2016-2017

 PDF

Referat Årsmøte - 2017

 PDF

Innkalling Årsmøte 2016

 PDF

Årsmelding 2015-2016

 PDF

2015 - 2016

 PDF

07/07/2015

 PDF

2014 - 2015

 PDF

2013 - 2014

 PDF

2012 - 2013

 PDF

2011 - 2012

 PDF

2010 - 2011

NEDLASTBARE ÅRSMELDINGER

Her ligger årsmeldinger tilgjengelig for nedlasting. Klikk på ønsket pdf, og velg så å lagre denne filen på ønsket sted på din datamaskin.