DIVERSE NEDLASTBARE DOKUMENTER

Her ligger diverse dokumenter tilgjengelig for nedlasting. Klikk på ønsket pdf, og velg så å lagre denne filen på ønsket sted på din datamaskin.

Kystverket

 PDF

Kystverket angående skader på Nødingen 14.02.24

 PDF

Melding om skadet sjømerke 27.02.24

 PDF

Bilde-skader på Nødingen 14.02.24

 PDF

Oversikt Nødingen 14.02.24

Diverse dokumenteter

 PDF

Referat befaring - Brekkestø brygge 03.04.24