Tirsdag 11. juli 2023 kl. 18.00

(dørene åpner kl. 17.30 for registrering av stemmeberettigede og fullmakter)

På Brekkekjærhaven Kulturkafè,

Morgans vei 4

AGENDA:

 1. Konstituering av årsmøtet
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Årsmelding (1)
  3. Forslag til vedtektsendring vedrørende. endring av budsjettår (2)
  4. Regnskap og budsjett(3)
  5. Fastsettelse av kontingent
  6. Virksomhetsplan 2023-2024 (4)
 4. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
  8. Valg av revisor
  9. Valg av valgkomité
 5. Innkomne saker:
 6. Disponering av vellets egenkapital (5)
 7. Hjertestarter – innkjøp av hjertestarter utplassert på brygga i Brekkestø(6)
 8. Tollbodsaken:
 • Presentasjon av arbeidsgruppens arbeid i 2022/23 i forbindelse med Tolletatens uthusbygninger – Tid 5 minutter (7)(8)
  · Presentasjon av årsmøteforslag fra John Tårup – tildelt tid 5 min (9)
  · Taletid fra gruppen nære naboer til Tolletatens eiendom – tildelt taletid 5 min.
  · Spørsmål
 • Avstemning: Årsmøtet i Brekkestø vel ønsker at arbeidsgruppa skal fortsette sitt arbeid for å gjenreise låven på Tollbodeiendommen. JA / NEI

Vel hjem og god sommer!

Fra styret

 

Vedlegg

 1. Årsmelding Brekkestø Vel 2022-2023
 2. Forslag til vedtektsendring vedr budsjettår
 3. Årsregnskap og budsjett 2022-23.pdf
 4. Virksomhetsplan for Brekkestø Vel 2023z
 5. Informasjon om vellets egenkapital
 6. Innspill til årsmøtet 2023c – Cathrine Heen
 7. Innspill til årsmøtet 2023 -Arbeidsgruppen
 8. Årsrapport 9.6. 2023   – Arbeidsgruppen
 9. Tollbueiendommen _ Johan Tårup
Read MoreTirsdag 11. juli 2023 kl. 18.00

På Brekkekjærhaven Kulturkafè,

Morgans vei 4

 

 

AGENDA:

 1. Konstituering av årsmøtet
  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Virksomhetsplan 2022-2023
 6. Budsjett for kommende budsjettår
 7. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
 8. Valg av revisor
 9. Valg av valgkomite

 

Du finner sakspapirene på vår nettside; www.brekkestovel.no/nyheter, samt under fanen «Brekkestø Vel.»

Innkomne forslag, som skal diskuteres på årsmøtet, må sendes til brekkestovel@gmail.com, innen søndag 17. juni kl. 16:00 2023

 

Med vennlig hilsen

Styret i Brekkestø Vel

 

 

Read More