NEDLASTBARE DOKUMENTER TOLLBODSAKEN

Her ligger dokumenter vedrørende Tollbodsaken tilgjengelig for nedlasting. Dokumentene ligger i kronologisk rekkefølge, fra topp til bunn. Klikk på ønsket pdf, og velg så å lagre denne filen på ønsket sted.

Tollbode - Mulighetsstudie/Gjenoppbygging - dokumenter

 PDF

Referat fra forhåndskonferanse - 19.09.23- Tollbodeiendommen

 PDF

Årsrapport 09.06.23-Arbeidsgruppen

 PDF

25.05.2023

Vedtak  25,05.23 Sak 19-23

 PDF

28.04.2023

Innvendinger mot søknad til Agder Fylkekommune

 PDF

27.03.2023

Revidert prosjektbeskrivelse - samlet

 PDF

01.03.2023

Søknad om prosjektstøtte til kystkultur og uthavner - til AF

 PDF

2022

Mulighetsstudiet - Tollboden -Presentasjon 

 PDF

2022

Rapport-til-styret-2022-tollboden

 PDF

2021

Rapport-til-styret-2021-tollboden

 PDF

2021

Revidert-arbeidsdokument

 PDF

19.04.2016

Tollbodsaken

 PDF

17.04.2013

Gjenoppbygging

 PDF

17.04.2013

Vedlegg

 PDF

17.04.2013

Båtplasser ved friarealet

Midlertidig svar fra Toll- og avgiftsdirektoratet

 PDF

03.03.2016

Møte med Fylkeskommunen

 PDF

26.04.2013

Brev til Riksantikvaren - Synspunkter

 PDF

13.04.2014

Brev til Riksantikvaren

 PDF

13.02.2014

Synspunkter

Svar fra Riksantikvaren

 PDF

06.06.2014