Sommergjester og fastboende viser god dugnadsånd på Nødingen sommeren 2012.