Østre del av Sørensholmen, med Brekkestø Havn i bakgrunnen.