Tirsdag 11. juli 2023 kl. 18.00

På Brekkekjærhaven Kulturkafè,

Morgans vei 4

 

 

AGENDA:

 1. Konstituering av årsmøtet
  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Virksomhetsplan 2022-2023
 6. Budsjett for kommende budsjettår
 7. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
 8. Valg av revisor
 9. Valg av valgkomite

 

Du finner sakspapirene på vår nettside; www.brekkestovel.no/nyheter, samt under fanen «Brekkestø Vel.»

Innkomne forslag, som skal diskuteres på årsmøtet, må sendes til brekkestovel@gmail.com, innen søndag 17. juni kl. 16:00 2023

 

Med vennlig hilsen

Styret i Brekkestø Vel

 

 

Read More