Rett før sommeren fikk eierne av samtlige hus i vernesonen i Brekkestø brev fra Lillesand Kommune og Kristiansandsregionen brann og redning IKS et brev med tilbud om brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesenet.
Brekkestø vel har siden vellet gjenoppstod tidlig på 80 tallet arbeidet for et bedre brannvern i Brekkestø og synes dette tiltaket som nå er et spleiselag mellom Riksantikvaren, Lillesand Kommune og den enkelte beboer, er et flott tiltak. Solidaritet er viktig. Det er ikke sikkert en mulig brann starter hos deg, men kanskje hos naboen som ikke er i huset. Da er hurtig varsling det eneste som kan redde både det huset hvor det starter å brenne, samt andre hus hvis været er ugunstig. Derfor er det viktig at flest mulig melder seg på dette varslingssystemet. Brekkestø vel har på sitt årsmøte 11. juli i år vedtatt at samtlige husstander som har fått tilbud om brannalarmanlegg og som melder seg på før 1. september 2017, vil få ytterligere 2 500,- kroner i støtte fra Brekkestø vel. Dette betyr at grunnpakken derved ikke koster mer enn 7 426,- I tillegg vil normalt forsikringsselskapet gi en rabatt når dere har slik varsling. Noen forsikringsselskap snakker om en årlig rabatt på om lag 15%.
Dette er en unik mulighet og Brekkestø vel er svært opptatt av at så mange som mulig melder seg på. Vi har et verneverdig område å ta vare på og vi som bor her vet hvordan det kan blåse både oppover i Brekkestø og nedover. Derfor er spredningsfaren stor, særlig fra branner som starter i hus hvor det ikke er folk som hører vanlige røkvarslere.
Vi ønsker at alle skal være solidarisk med på dette, og Brekkestø vel stiller oss solidariske sammen med dere som har hus innen vernesonen med dette tilbudet som står ved lag ut august i år.
Se en gang til på tilbudet du fikk fra Lillesand Kommune og KBR, og trenger du mer informasjon, ta kontakt med Gunnar Sannæs i Lillesand Kommune på tlf. 90841166 eller Espen Hovde fra brannvesenet på tlf. 92467161.
Det er omtrent ingen vedlikeholdsutgifter, du kan avstille alarmen om den går ved steking etc. og du belastes ikke ved falske alarm- utrykninger.
Vær solidarisk, vern vår unike trehusbebyggelse, grip sjansen nå!
Dere som allerede har meldt dere på kan bare forholde dere rolig, og vil få støtten trukket fra på fakturaen som kommer fra kommunen.

Med vennlig hilsen
Brekkestø vel

Vedlegg: Svarskjema


One thought on “Brannsikring av bevaringsverdige hus i Brekkestø sentrum


Leave a Comment