Tirsdag 11. juli 2017 kl. 19.00
På Justøy Grendehus

AGENDA:

 1. Konstituering av årsmøtet
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Fastsettelse av kontingent
 7. Fastsettelse av leie for båtplass
 8. Virksomhetsplan 2017-2018
 9. Budsjett for kommende budsjettår
 10. Innkomne forslag
 11. Subsidiering av brannvarsling i Brekkestø
 12. Avtale om adkomst over langbrygga
 13. Justering av ordlyd i vedtektene
 14. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
 15. Valg av revisor
 16. Valg av valgkomite

 Andre aktuelle dokumenter finner dere her på vår nettside.

Read More