Hei !

I morgen, 18. mars 2015 fremmes det et forslag ovenfor formannskapet i Lillesand kommune om at bystyret oppnevner to representanter for deltakelse i en arbeidsgruppe sammen med Brekkestø Vel som skal arbeide med en tilbakeføring av låve og sjøbu på Tollboden til opprinnelig form.  Arbeidsgruppen skal selv utarbeide mandat og prosjektplan som igjen skal presanteres for bystyret senere. Det er kommunens vurdering at Brekkestø Vel må gå i en dialog med tollvesenet om saken.  Det blir et møte med repr. for Tolldirektoratet, mandag, 23. mars 2015 i Oslo.  To repr. fra vellet samt ordføreren i Lillesand møter.   Vi synes jo det «er greit» at kommunen er positiv til Brekkestø Vels ønsker for området ved Tollboden og at vi nå har fått til et møte i TD hvor også ordføreren ønsker å delta.  Vi tar et skritt ad gangen og håper fortsatt at dette kan føre til noe positivt for Brekkestø.  Vi er optimister og gir oss ikke så lett.  «Vi tror på de gode argumenters gjennomslagskraft.» Se forøvrig vedlegg.

 

Med hilsen

Olaf T. Tønnessen

18.3.2015 Formannskapsbehandling Saksfremstilling fra Brekkestø Vel Tollbodsaken opp i formannskapet, 18.3.2015 Vedlegg – Bilder


Leave a Comment