Skiltet som ønsker VELKOMMEN TIL BREKKESTØ står nå ferdig montert på Bastua. Vi får håpe at dette blir interessant for besøkende og alle andre som har tilknytning til Brekkestø. Rammen rundt er av ubehandlet materiale som vi håper vil harmonere med dette verneverdige og flotte stedet. (Vi har også mulighet til å male opp rammen med sort mattlakk.) Teksten er på norsk og engelsk og de gamle bildene er satt opp kronologisk etter som en beveger seg nedover i bebyggelsen. Det er Rita Strandmyr som har designet skiltet og kunstsmed Steven Carpenter som har utformet montasjen. Vi takker dem for å ha lagt ned stor energi og innsats i prosjektet. https://www.facebook.com/CarpenterSMIA?fref=ts https://www.facebook.com/rita.strandmyr?fref=ts

 

IMG_1227


Leave a Comment