Et viktig element i prosessen med «Tollbodsaken» er nå gjennomført. D.d. var jeg på invitasjon fra ordføreren i Lillesand Rådhus og la frem saken for en velfylt bystyresal.  Media var også til stede.  Se min presentasjon datert, 29.10.2014 og et referat fra et arbeidsmøte, onsdag den 22.10.2014.  Se også dokumentene som tidligere er lagt ut om Tollbodsaken.  Om ikke lenge vil vi legge ut ytterligere materiale.

Brekkestø Vel holder nå på å utarbeide et grunnlag for at kommunen den 3. desember skal vedta å arbeide med denne saken sammen med Brekkestø Vel. Om en ikke kan spå utfallet av saken den 3. desember, så har jeg en særdeles god følelse da presentasjonen ble tatt i mot med applaus, tommel opp og gratulasjoner.  Jeg blir overrasket om saken ikke går gjennom?

Det andre som er viktig nå er at det blir satt ned en bredt anlagt og uavhengig arbeidsgruppe som skal utarbeide et prosjekt på komplekset «Tollbodsaken».

mvh

Olaf T. Tønnessen

Leder

Presentasjon 29.10.2014 – Tollboden 22.10.2014

22.10.2014 – Referat

Read More