På seminaret var vi først og fremst for å oppdatere oss faglig hva det vil si å ta vare på uthavnene, bo der og utvikle dem, bygge nettverk, høre om andre uthavners utfordringer og hva representantene for vernemyndighetene vektlegger i slike samfunn. Brekkestø Vel hadde tre representanter på seminaret. De som deltok var fra styret, Olaf T. Tønnessen, Ingrid Sturk og Aud Landstad.
Interessant faglig innhold. Vi fikk en del nye bekjentskaper i vernemiljøet, utvekslet erfaringer med andre velforeninger og en interessant guidet tur til Lyngør som klimaks. Les mer om seminaret her

Read More