Klippet fra Aftenpostens historievedlegg for november 2014 så vi denne artikkelen. (Den har vel også stått i Fædrelandsvennen)Et medlem har stilt spørsmål om hva dette innebærer og det lurer vi på også?  Som kjent er det tre fredningskategor: (1)Automatisk fredet i følge kategorier og alderskriterier nevnt i Kulturminneloven.  (2)Andre som blir vedtaksfredet ved særlig vedtak fordi man finner ut at de er interessante kulturminner, men ikke automatisk nevnt i loven.  (3)Fredet i kraft av å være statens bygning.  Vi mener at Tollstasjonen var i sistnevnte kategori, men som sagt ble eiendommen vedtaksfredet i 1923.  At den nå blir vedtaksfredet igjen undres vi over?  Kan det være slik disse kulturminnene blir samlet i en egen gruppe – «Tollboder.»  Vi må nok spørre i fylkeskommunen eller hos RA.  Dette er jo litt viktig å bringe på det rene.

mvh

Olaf T. Tønnessen (Styreleder)

Fredning av Tollboden 2014 – Klipp

 

Read More


Som lovet på årsmøte sommeren 2014 skulle styret legge ut forslag til utleieregler gjeldende for perioden 2016-2021 nå i høst. Forslaget bygger på gjeldende regler. Styret er enstemmig i definisjonen av Brekkestø i forhold til utleiereglenes virkeområde for kategori a og b.  Dette er  pr. definisjon fastboende og sommergjester i Brekkestø. Denne setningen foreslås endret til: «De som er søknadsberettiget i gruppe (a) og (b) er eiendommer som har gateadresse Brekkestø.»

Styret er delt i synet på om de som er tildelt båtplass ved forrige tildeling fortsatt skal ha prioritet ved ny tildeling.  Setningen som regulerer denne reglene står i pkt. 1. Den lyder: » Innenfor gruppe (a) og (b) prioriteres de som allerede har tildelt båtplass fremfor nye søkere.»  Forslag 1 (Styreleders forslag) går ut på å beholde denne setningen. Denne regelen ble innført av et tidligere styre fordi leietakere som hadde anskaffet båt skulle slippe å selge båten. (Bekreftet av tidl. styreleder) Brekkestø Vels målgruppe i sin tid for oppkjøp av de 7 plassene var å hjelpe fastboende og sommergjester oppe i gamle Brekkestø adgang til sjøen. Tradisjonelt ble Brekkestø da definert opp til Bastua.

Forslag 2 innebærer å styke denne setningen slik at alle tildeling i kategoriene a,b og c foregår etter loddtrekning. Forslag 3 innebærer at 2 båtplasser skal reserveres sommergjester.

Styret foreslår først å stemme på definisjonen av Brekkestø. Deretter å stemme på forslag 1 og så 2. Det skal så stemmes over forslag 3.

Mvh

Olaf T. Tønnessen (styreleder)

Utleieregler for båtplasser 2014 – Forslag 1 (Olafs forslag)

Utleieregler for båtplasser 2014 – forslag 2 (Ingrids forslag)

Utleieregler for båtplasser 2014 – Forslag 3 (Johans forslag)

 

Read More