Klippet fra Aftenpostens historievedlegg for november 2014 så vi denne artikkelen. (Den har vel også stått i Fædrelandsvennen)Et medlem har stilt spørsmål om hva dette innebærer og det lurer vi på også?  Som kjent er det tre fredningskategor: (1)Automatisk fredet i følge kategorier og alderskriterier nevnt i Kulturminneloven.  (2)Andre som blir vedtaksfredet ved særlig vedtak fordi man finner ut at de er interessante kulturminner, men ikke automatisk nevnt i loven.  (3)Fredet i kraft av å være statens bygning.  Vi mener at Tollstasjonen var i sistnevnte kategori, men som sagt ble eiendommen vedtaksfredet i 1923.  At den nå blir vedtaksfredet igjen undres vi over?  Kan det være slik disse kulturminnene blir samlet i en egen gruppe – «Tollboder.»  Vi må nok spørre i fylkeskommunen eller hos RA.  Dette er jo litt viktig å bringe på det rene.

mvh

Olaf T. Tønnessen (Styreleder)

Fredning av Tollboden 2014 – Klipp

 


Leave a Comment