EN 30 ÅR GAMMEL SAK I VELLET KAN GÅ MOT SLUTTEN? Det dreier seg om å få parkerte biler langs veien inn på et parkeringsområde ved Kiletegnen mellom gammel og ny fylkesvei.

Reguleringsplanen er godkjent av kommunen og området skal kunne gi plass til ca. 70 biler. En av grunneierne og medlem av Brekkestø Vel, Roy Bremar, har opplyst styret om at arbeidet ikke kan igangsettes før den finansielle delen av prosjektet er på plass.

Han opplyser at han nå har for salg 10 parkeringsplasser på området. Interesserte medlemmer og andre kan henvende seg til direkte til Roy, tlf. 452 00157 eller mail roybremar@hotmail.no

Da vellet som sagt i mange år har strevet for å finne en løsning på parkeringsproblemene for Brekkestø finner vi det hensiktsmessig å formidle denne informasjonen fra grunneier slik at arbeidet kan komme i gang.

En ny skiltplan fra vegvesenet for Brekkestø og Brekkestøsletta skal initieres når det foreligger et parkeringstilbud i området.
Mvh
Olaf T. Tønnessen
Brekkestø Vel
Leder


Leave a Comment